حاضرین در سایت

ما 2 مهمان آنلاین داریم

منشاء شادی و سرور مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

 

                        شادی وسرور دومنشا دارد.

   

 

      

           منشا بیرونی و درونی.

 

 

معمولا آن شادمانی که منشا بیرونی دارد،رضایت کافی ایجاد نمی کند.

 

چرا که  وابسته به چیزی یاکسی می باشد که خالص و کاملاپاک نیست.

 

اما اگر شادمانی  منشا درونی داشته ، واز ماهیت و طبیعت خود انسان سرچشمه

 

 

 

گرفته باشد،می تواند آدمی راا  ارضا کند.

 

 

 

نوری که در درون به تنگ آمده، آزاد می گردد تا،تاریکی و اندوه را برطرف سازد.

  

اعتماد حقیقی هم از شادی و عشق واقعی سرچشمه می گیرد.

 

 

 عشق واقعی احساسی به وجود می آوردکه  نه تنها برون که درون راهم نمایان می سازد.

 

 

پشت پدیده هایی چون گیاه و آبشارودرخت  دست پنهان خدارا نشان می دهد تا 

 

 بینایی سرور جایگزین کوری غم گردد.  

 

  

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 01 اردیبهشت 1388 ساعت 16:43
 

مطلب روز

 

محرم ، یاد آور کربلاست.

و کربلا وادی عاشقیست.

عرصه احساسات بشری و میدان حرکت ،

شدن، محبت، اشک و شوق.

در این میدان ، شقاوت ، به تهدید و پیکار

با شفقت اصرار دارد.

درندگی ، برعلیه مدارا،

دریدگی ، به خصومت با شرم،

بد سگالی ، در تقابل جوانمردی،

جهالت و تعصب ، در اندیشه ی ریشه کن کردن

دانایی و آزادگی ،

اجبار و خشونت در تضاد بااختیار و احسان

و بردگی در عصیان بر علیه بندگی !

سلام برحسین و حسینیان

Developed & Supported By : Mohsen Noori