حاضرین در سایت

ما 5 مهمان آنلاین داریم

منشاء شادی و سرور مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

 

                        شادی وسرور دومنشا دارد.

   

 

      

           منشا بیرونی و درونی.

 

 

معمولا آن شادمانی که منشا بیرونی دارد،رضایت کافی ایجاد نمی کند.

 

چرا که  وابسته به چیزی یاکسی می باشد که خالص و کاملاپاک نیست.

 

اما اگر شادمانی  منشا درونی داشته ، واز ماهیت و طبیعت خود انسان سرچشمه

 

 

 

گرفته باشد،می تواند آدمی راا  ارضا کند.

 

 

 

نوری که در درون به تنگ آمده، آزاد می گردد تا،تاریکی و اندوه را برطرف سازد.

  

اعتماد حقیقی هم از شادی و عشق واقعی سرچشمه می گیرد.

 

 

 عشق واقعی احساسی به وجود می آوردکه  نه تنها برون که درون راهم نمایان می سازد.

 

 

پشت پدیده هایی چون گیاه و آبشارودرخت  دست پنهان خدارا نشان می دهد تا 

 

 بینایی سرور جایگزین کوری غم گردد.  

 

  

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 01 اردیبهشت 1388 ساعت 16:43
 

مطلب روز

بمناسبت مبلاد علی علیه السلام

یا علی

******

آنکه با نامش آشنا شد؛

قصه ای خواند.

آن که درراهش رفت ؛

رستگارگردید.

آنکه همراهش شد ؛

آتشی برگرفت

تا مشعل راه خلق گردد.

آنکه علی را درمکتب دید؛

پای برسفینه ای گذاشت که

ملاحانش،

راه یافتگان نظربازخردمند ی

بودند،که

می توانستند ازامواج تیره و توفنده

بستری راهوارسازند.

و آن که با عشق،

علی را همگامی کرد؛

به اوجی دست یافت که

رنج ومرگ را به سخره گرفت.

ودرحقیقتی ماندگار

علی را نه درنام وقال ،

که درگام های استوارانسانی

والهیش

پیشاهنگ کمالش گردانید.

Developed & Supported By : Mohsen Noori